W dzisiejszej rzeczywistości rynkowej, kiedy praca zdalna uległa znacznemu upowszechnieniu, firmy stoją przed koniecznością dostosowania się do zmieniających się wymagań pracowników i nowych modeli zatrudnienia. Praca zdalna kojarzona jest często z większą elastycznością, wygodą, a także pewnymi oszczędnościami – tak dla firmy, jak i dla samych pracowników. Aby była jednak efektywna, wymaga odpowiedniej organizacji i profesjonalnego stanowiska pracy. W tym kontekście praca w domowych warunkach nie zawsze okazuje się najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Co warto rozważyć w zamian? O tym przeczytasz w poniższym artykule! 

Czy tryb remote zawsze się sprawdzi? Wady pracy zdalnej

Praca zdalna, choć z pewnością niesie za sobą wiele korzyści, nie pozostaje jednocześnie całkowicie wolna od wad. Wśród najczęściej wskazywanych niedogodności związanych z pracą w trybie remote wskazuje się ograniczony kontakt z zespołem i brak bezpośrednich interakcji, które w dłuższej perspektywie mogą wywrzeć negatywny wpływ na atmosferę pracy i kulturę organizacyjną. Pracownicy wykonujący swoje służbowe obowiązki całkowicie zdalnie są też bardziej narażeni na problemy w obszarze zarządzania własnym czasem czy trudności z zachowaniem prawidłowego work-life balance, co po pewnym czasie może prowadzić do spadku efektywności

Aspektem, który może niekorzystnie przełożyć się na wydajność pracowników, jest też miejsce wykonywania pracy. Pracując z domu, nierzadko trzeba liczyć się z brakiem profesjonalnych warunków do pracy i dużą liczbą domowych rozpraszaczy. Problem ten można jednak łatwo wyeliminować, korzystając z przestrzeni coworkingowych, które zapewniają w pełni komfortowe warunki do pracy, dodatkowo w inspirującym środowisku innych specjalistów.

Dłuższa przerwa, czyli kiedy napotkasz trudności w pracy zdalnej?

Powrót do pracy po tygodniach nieobecności spowodowanej np. urlopem macierzyńskim czy chorobowym z pewnością nie należy do łatwych – zwłaszcza gdy pracujemy zdalnie i potrzebujemy sprawnie zaktualizować wiele informacji. Ponowne wejście w wir codziennych obowiązków zawodowych i odzyskanie zwykłego rytmu pracy wymaga dobrej organizacji i skupienia. Zadanie to może być nieco utrudnione w sytuacji pracy zdalnej w domu, który na każdym kroku przypomina o pourlopowych zaległościach niekoniecznie związanych z pracą. Aby zaradzić spadkowi motywacji i skutecznie powrócić do pełnej produktywności, niezbędna jest w takiej sytuacji organizacja i samodyscyplina na najwyższym poziomie.

Minusy pracy zdalnej po powrocie z przerwy

Skuteczna komunikacja i niezakłócony przepływ informacji to elementy ważne w każdej firmie. Kiedy mowa o powrocie pracownika po dłuższej przerwie, aspekty te zyskują na swym znaczeniu jeszcze bardziej. Praca zdalna przysparza wówczas wiele wyzwań, wymagając dobrej organizacji i sprawnego posługiwania się dostępnymi narzędziami, pozwalającymi uniknąć niepożądanych problemów i nieporozumień. 

Ograniczone możliwości komunikacji z zespołem

Pracując zdalnie, należy przede wszystkim zadbać o jednakowy dostęp do informacji. Dlatego w firmie muszą istnieć procesy, które umożliwiają filtrowanie ważnych informacji, ułatwiając ich dokumentowanie i sprawne udostępnianie w ramach ogólnodostępnych kanałów. Praca stacjonarna w biurze ma nieco inną specyfikę. Niejednokrotnie zdarza się, że mniej złożone kwestie mogą być szybko uzgadniane między pracownikami przy kawie czy w trakcie przerwy na lunch, czego nie usłyszą jednak osoby pracujące zdalnie. Brak bezpośredniego kontaktu niesie ryzyko zakłóconej wymiany informacji w zespole, co może utrudnić podejmowanie szybkich decyzji.

Dlatego w interesie firmy pozostaje zapewnienie technologii i narzędzi komunikacyjnych, które nie dopuszczą do tego, by fizyczna nieobecność pracowników negatywnie oddziaływała na codzienne funkcjonowanie organizacji. W tym kontekście ważne jest szczególnie ustalenie efektywnych sposobów komunikacji na odległość oraz zaplanowanie harmonogramu regularnych spotkań projektowych, np. wykorzystując w tym celu przestrzenie coworkingowe dla zespołów.

Samodzielne zarządzanie i priorytetyzacja zadań

Po powrocie do pracy z dłuższej przerwy warto przede wszystkim ustalić status poszczególnych projektów i sporządzić spriorytetyzowaną listę zadań do wykonania wraz z konkretnymi terminami ich realizacji. Aby ułatwić sobie powrót do codzienności, należy także zadbać o odpowiednie miejsce do pracy. Jak już wspomniano, praca zdalna z domu może być wówczas niezbyt efektywna, a warunki domowe bardzo dekoncentrujące. Warto więc zorganizować sobie miejsce pracy wolne od rozpraszaczy takie jak biuro coworkingowe, w którym wykonywanie codziennych obowiązków służbowych będzie znacznie prostsze i efektywniejsze

Natłok obowiązków a organizacja czasu

Praca zdalna bez wątpienia wymaga samodzielności i dobrze rozwiniętych umiejętności z zakresu zarządzania czasem. Każdy pracownik ma swój własny rytm pracy i godziny największej efektywności, do których warto dostosować strukturę dnia, aby skutecznie realizować służbowe obowiązki. Pomoże to uniknąć problemów z efektywnością, często podnoszonych jako kontrargument przez tych pracodawców, którzy wciąż nie są w pełni przekonani do pracy zdalnej. 

Z drugiej strony pewną pułapką pracy w trybie całkowicie zdalnym jest trudność w oddzieleniu obowiązków zawodowych od życia osobistego. Aby nie wpaść w natłok obowiązków, warto planować regularne przerwy w pracy, które pomogą utrzymać odpowiednią wydajność, zachowując równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

Brak spontanicznych rozmów

Spontaniczne rozmowy ze współpracownikami na tematy luźno związane z pracą czy też nieformalne spotkania przy kawie to rzeczy, które skutecznie budują ducha zespołu, tworząc przyjazną atmosferę w firmie. Pracując zdalnie, trudno jednak o tego rodzaju interakcje, co może niekiedy prowadzić do poczucia izolacji wśród pracowników, obniżenia ich motywacji czy braku poczucia przynależności do organizacji. Przechodząc na tryb pracy zdalnej, warto więc zadbać o budowanie relacji w zespole poprzez regularne spotkania – zarówno te online organizowane za pomocą dostępnych platform i narzędzi komunikacyjnych, jak i bezpośrednie w formie cyklicznych integracji i wspólnych aktywności. 

Jak zminimalizować problemy pracy zdalnej? Powrót po przerwie krok po kroku

Jak już wspomniano, powrót do pracy po dłuższym urlopie każdorazowo stanowi nie lada wyzwanie, co w sposób szczególny mogą odczuwać osoby pracujące zdalnie, komunikujący się ze współpracownikami i przełożonymi jedynie na odległość. Jak przygotować się do powrotu do pracy i sprawnie powrócić do codziennej rutyny?

Zapoznanie się z dokumentami i wiadomościami

Pracownik kończący długi urlop powinien być na bieżąco ze wszystkimi ważnymi sprawami i wydarzeniami firmowymi, jakie miały miejsce w trakcie jego nieobecności. Pierwszym zadaniem po powrocie jest z pewnością dokładne zweryfikowanie i zapoznanie się z najnowszymi dokumentami i zaległymi wiadomościami, co pozwoli uniknąć potencjalnych nieporozumień czy problemów komunikacyjnych.

Spotkanie ze współpracownikami

W przypadku dłuższej nieobecności w pracy lista spraw i zadań czekających na pracownika po powrocie może być naprawdę spora. Aby powrót do zawodowych obowiązków przebiegł sprawnie, warto zorganizować spotkanie ze współpracownikami, które pozwoli na szybką wymianę informacji i omówienie bieżących spraw twarzą w twarz, co będzie z pewnością również miłą formą integracji.

Jeśli firma na co dzień pracuje zdalnie i nie posiada własnego biura, tego rodzaju spotkanie można z powodzeniem zaplanować, korzystając z coworkingu. W Idea Place działamy na elastycznych zasadach, a nasi Klienci mogą korzystać z przestrzeni coworkingowych wtedy, kiedy tego potrzebują, bez konieczności podpisywania długoterminowych umów

Organizacja konferencji lub wideokonferencji biznesowych

Przeprowadzenie udanej wideokonferencji w domu może być trudnym zadaniem. Domowe rozpraszacze, obecność domowników czy niespodziewany dzwonek do drzwi – to wszystko może skutecznie zakłócić przebieg spotkania biznesowego, dekoncentrując uwagę uczestników, a także negatywnie oddziałując na nasz profesjonalny wizerunek. 

Planując ważne spotkanie, warto więc w pierwszej kolejności zadbać o odpowiednie warunki. Spokój i komfort zapewni sala konferencyjna na godziny. Wynajmując tego rodzaju przestrzeń, nie trzeba bowiem martwić się ani o profesjonalne wyposażenie, ani odpowiedniej jakości sprzęt ułatwiający niezakłócone przeprowadzenie wideokonferencji.